Till startsidan
Start /Vårdhygien /Vårdrelaterade infektioner (VRI) /Postoperativa sårinfektioner

Postoperativa sårinfektioner

Postoperativa sårinfektioner är den näst vanligaste typen av vårdrelaterade infektioner i Sverige.

De leder till ökad mortalitet, ökat antal återinläggningar, förlängda vårdtider och ökade kostnader. Postoperativa sårinfektioner är kostsammast av de vårdrelaterade infektionerna. 

Läs mer om sårinfektioner efter operation på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?