Till startsidan

Ofrivillig ensamhet

Trots att ensamhet är vanligt är det många som tycker det är svårt och skamfyllt att prata om. Men det är precis det vi måste göra – fråga, prata och sätta ord på känslor av ensamhet. Det kommer underlätta och göra att vi må bättre!

Bilden visar ett höghus. I fönstren syns människor som är glada. Några kramas, andra spelar musik. Men där syns också människor som ser ensamma och ledsna ut.

Det finns olika typer av ensamhet och det finns olika sätt att minska ensamheten. Du kan hjälpa både dig själv, en medmänniska eller en person som du möter i ditt arbete.

Det finns olika typer av ensamhet och också olika orsaker till ensamhet. Ensamhet kan vara självvald eller ofrivillig. Det centrala är individens egen upplevelse.

Alla kan drabbas av ofrivillig ensamhet – både unga och äldre. Ensamheten kan upplevas till och från och olika starkt under olika skeden i livet. Ofta kommer känslan när ens livssituation förändras.

Ofrivillig ensamhet är en känsla som påverkar vår fysiska och psykiska hälsa negativt. Men det finns saker vi kan göra för att minska ensamheten – både i vårt yrke, som medmänniska och för oss själva.

En film om ensamhet

Filmen illustrerar vad ensamhet kan vara och hur den kan upplevas. Den innehåller också tips på vad du som profession och medmänniska kan bidra med för att minska ensamheten – och vad du kan göra för dig själv.

Använd gärna filmen som en introduktion till samtal om ensamhet. Pratar ni om ensamhet på er arbetsplats? Vad kan ni i er organisation eller profession göra för att uppmärksamma och minska ensamhet bland dem ni möter?

Utbildning om ofrivillig ensamhet

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som chef i kommun eller region.

Utbildningen

Det här är en grundutbildning om ensamhet som bland annat tar upp skäl och olika upplevelser av ensamhet och hur ensamhet kan brytas.

Utbildningen tar också upp ensamhet på arbetsplatsen, vikten av att inkludera ensamhet som del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och vad du som chef har för ansvar och möjlighet att upptäcka och förebygga.

Du får också några konkreta tips på hur du kan fråga och prata om ensamhet med dina medarbetare och medmänniskor.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Här finns utbildningen

Ofrivillig ensamhet utbildningsmaterial för chefer (Utbildningsplattformen)

Mer om ensamhet

Den självvalda ensamheten, att vara själv, är ofta positiv och stärker hälsan genom att den kan ge tid för återhämtning och reflektion. Den ofrivilliga ensamheten däremot påverkar både den psykiska och den fysiska hälsan negativt.

Läs mer om olika typer av ensamhet, hur ensamhet påverkar oss och vad en kan göra för att minska negativa upplevelser av ensamhet (dinpsykiskahälsa.se)

I undersökningen Liv och hälsa 2022 svarade vuxna värmlänningar på frågan om de besväras av ensamhet och isolering. De flesta som svarade ja hör till de yngsta och äldsta.

37 procent i åldern 18–29 år och 33 procent av de som var 85 år eller äldre svarade att de upplevde ensamhet. Siffran var något högre för kvinnor än för män.

Undersökningen Liv och hälsa (regionvarmland.se)

Det finns många myter om ensamhet. Några av dem berättar vi om här.

Ensamhet är synligt

Nej, ensamhet är inte alltid synligt. Vem som helst kan uppleva ensamhet. Även en glad, högljudd och utåtriktad person kan sakna en nära vän och känna sig ensam.

Ensamhet är ditt eget fel

Nej, ingen väljer ofrivillig ensamhet. Orsaker till ensamhet kan vara många och ibland är ensamhet ett resultat av en kombination av olika orsaker. Livsomställning, såväl positiva som negativa, är en riskfaktor för ofrivillig ensamhet.

Ensamheten går över bara jag håller ut

Det kan hända att ensamhet går över om en håller ut. Men det är inget att rekommendera eftersom ensamhet också kan också leda till sömnproblem, stress, minskad motivation och minskad tro på en mening med livet. Ju tidigare du söker hjälp, desto lättare är det att reda ut de knutar som orsakar ensamheten.

Jag vill inte göra det värre genom att fråga

Att fråga om ensamhet eller att öppet prata om upplevelser av ensamhet är ett väldigt bra sätt att minska ensamheten. Genom att sätta ord på sin upplevelse och att dela det med någon är det lättare att få nya perspektiv på situationen. Det underlättar också för att hitta vägar ur ensamheten.

Genom att fråga om ensamhet visar du på omtanke och du signalerar också att du kan prata när personen är redo för det.

Och kom ihåg - det är aldrig för sent att bryta ofrivillig ensamhet.

Exempel på andra myter

Här är exempel på andra myter om ensamhet:

  • De som är ensamma är konstiga personer med låg social kompetens.
  • Det är väl bara att gå ut och mingla.
  • Ingen kommer att fatta om jag berättar att jag känner mig ensam.

Mer om myter om ensamhet (vgregion.se)

Möter du i ditt yrke personer som är ofrivilligt ensamma? Du har en viktig roll och kan göra stor skillnad.

Här finns tips för dig som träffar esamma personer (vgregion.se)

Känner du dig ensam? Det finns saker du kan göra för att underlätta för dig själv.

Här finns tips för dig som känner dig ensam (vg.region.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?