Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel är en lista över vilka läkemedel som Läkemedelskommittén i Värmland rekommenderar.

Rekommenderade läkemedel

Valet av rekommenderade läkemedel görs i huvudsak av terapigrupper inom varje område, där man noga granskar den evidens som finns för varje preparat. Utarbetade förslag har granskats och fastställts av Läkemedelskommittén i Värmland.

Rekommenderade läkemedel (pdf) 
Från 2021 finns den endast som pdf och går inte att beställa som tryckt utgåva. 

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn (pdf)
Bakgrundsmaterial (pdf)

Tas fram i samarbete med sju läkemedelskommittéer i Uppsala-Örebroregionen. Listan är granskad av barnmedicin Värmland och godkänd av läkemedelskommittén.

Rekommenderade läkemedel för de mest sjuka och sköra äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre (pdf) 
Bakgrundsinformation (pdf)

Tas fram tillsammans med övriga regioner i Uppsala-Örebroregionen.