Till startsidan

Influensa

Influensa är sedan 2015 enbart anmälningspliktigt för laboratorier enligt smittskyddslagen, klinisk anmälan är således inte nödvändig. Däremot önskar Smittskydd Värmland bli informerade per telefon vid fall av intensivvårdskrävande influensa, vid stor anhopning av slutenvårdskrävande fall eller vid nosokomial smittspridning av influensa. 

Riskgrupper

Personer som tillhör riskgrupperna löper större risk än andra att bli allvarligt sjuka i influensa och drabbas av följdsjukdomar, därför påverkar riskgruppstillhörigheten rekommendationer för både vaccination, antiviral behandling och profylax.

Följande riskgrupper rekommenderas vaccination:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus 
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. 

Vaccination av personal inom vård och omsorg

För att stärka patientsäkerheten och minska risken för vårdrelaterad smitta rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination av all personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.  All personal inom hälso- och sjukvård, Region Värmland, erbjuds kostnadsfri influensavaccination, se Influensa i vården

Film om vaccination mot influensa (youtube.com)

Veckorapporter

Luftvägsvirus i Värmland 2022-2023, per vecka

Veckoöversikt vecka 1-52. Visar endast vecka 40-48 2020 och då mycket låga siffror.

Veckorapporter

Luftvägsvirus i Värmland 2021-2022, per vecka

Veckoöversikt vecka 1-52. Visar endast vecka 40-48 2020 och då mycket låga siffror.

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger i Sverige

Veckoöversikt vecka 1-52, graf.

Relaterade länkar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen