Till startsidan

Hygien i förskolan

Barn i förskoleåldern är oftare sjuka i smittsamma sjukdomar än hemmavarande barn. Genom att säkra bra hygienrutiner på förskolan kan vi minska risken för smittspridning.

Minskad smittspridning leder till färre infektioner och i många fall till lägre sjukfrånvaro både bland barn och bland personal. Risken minskar också för onödig antibiotikaanvändning och därmed ökad risk för antibiotikaresistens.

Vi har genomfört ett antal utbildningar för hygienombud som efter mandat från förskolechefen utför hygienrond i förskolan. Hygienombudet utses av förskolechefen. Tanken är också att samverkan mellan förskolan och BVC-sjuksköterskan ska stärkas.

Hur länge bör jag stanna hemma? (folkhalsomyndigheten.se)

RS-virus säsongen 2021-2022

Intensiv och tidig start för RS-virus (folkhalsomyndigheten.se)

Folder, råd när ditt barn har RS-virus (pdf) Pdf, 331 kB.

Skydda ditt barn mot RS-virus, svenska (pdf) Pdf, 194 kB.

Informationsmaterial

Information och instruktioner till vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid-19 på förskola Pdf, 231 kB. 
Se även Covid-19 (coronavirus), under rubriken "Information till verksamheter". 

1177 - Infektioner hos barn - smittguide 
Det är vanligt att barn får infektioner, speciellt under de första åren i förskolan eller annan barnomsorg. En del sjukdomar smittar innan barnet har fått tydliga symtom. Här kan du bland annat läsa om hur det smittar och om barnet behöver vara hemma från förskolan eller skolan. 

Information på andra språk kan väljas på 1177:s startsida vid ”other languages”, längst ned på sidan. Det finns bland annat information om förkylningar, feber och gastroenteriter hos barn.

Utbildningsmaterial Hygien i förskolan 

Blanketter 

När ditt barn blir sjukt - förskolans föräldrainformation (2021-10-13) Pdf, 222 kB. 

Översättningar: 

Magsjuka (diarré och kräkningar) hos barn på förskola

- Information till förskolepersonal Pdf, 253 kB. 
- Information till vårdnadshavare Pdf, 218 kB. 
- Information till sjukvården Pdf, 110 kB. 

Magsjukelarm Pdf, 116 kB. - affisch för förskola

Streptokockinfektioner inom förskoleverksamheten

- Information till förskolepersonal Pdf, 277 kB. 
- Information till vårdnadshavare Pdf, 251 kB. 
- Information till sjukvården Pdf, 204 kB. 

Hygienombud

Hygienombud i förskolan - överenskommelse förskolechef och hygienombud Pdf, 203 kB.

Hygienrond i förskolan - protokoll Word, 326 kB.

Mätning av personalens följsamhet till hygienrutiner på förskolan - protokoll Pdf, 160 kB. 

Lokala riktlinjer

Hygienråd i förskolan Pdf, 181 kB.

Magsjukeutbrott - åtgärder och förstärkta hygienrutiner 

Smittspridning av streptokocker - åtgärder och förstärkta hygienrutiner 

Åtgärder vid kontakt med blod i förskola och skola Pdf, 122 kB. 

Tvätta tvätta liten hand

Tvätta tvätta liten hand (pdf)

(Melodi: Blinka lilla stjärna)

Tvätta tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sand
Mellan, i och ovanpå
Gnugga tummen, båda två
Tvätta, tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sand

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen