Till startsidan

Basala hygienrutiner

Följsamheten till basala hygienrutiner är en förutsättning för att kunna minimera smittspridningen i vården.

Sedan 1 januari 2016 gäller Socialstyrelsens nya föreskrifter för basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10). Dessa föreskrifter gäller personal och studenter i patientnära vårdarbete inom hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvårdsledningen beslutade juni 2020 att mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) ska genomföras på samtliga avdelningar och enheter inom Region Värmland med minst 10 observationer per månad. Avdelningschef och hygienombud ansvarar för att observationer blir utförda och registrerade i PPM-verktyget.

Målsättningen är att alla verksamheter ska uppnå 100 procent följsamhet till klädregler och minst 85 procent följsamhet till basala hygienrutiner (genomsnitt/år).

E-utbildning basala hygienrutiner för patientnära personal via Utbildningsplattformen.

E-utbildningen i basala hygienrutiner är obligatorisk för patientnära personal och ska göras vartannat år enligt beslut av HCL, Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp. Personal som inte är patientnära behöver inte göra utbildningen, men får gärna göra den om man vill.
Mejl skickas ut från Utbildningsplattformen med länk till utbildning.

Läs mer om e-utbildningen.

Resultat av följsamhetsmätningar BHK PPM-mätningar i Rapportportalen (portal.liv.se)
(uppdateras efter varje mätning är klar, tidigast den 16:e)
Åtkomst endast för Region Värmlands personal.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen