Till startsidan
Start / Vård och behandling / Smittskydd Värmland / Vårdhygien / Personal och skyddsutrustning

Personal och skyddsutrustning

Skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning

Arbetskläder
Arbetskläder är kläder som personal använder på jobbet när de kommer i fysisk kontakt med vård- och omsorgstagare. Arbetskläderna ska ha korta ärmar. De ska bytas dagligen, eller så snart som möjligt om de blir smutsiga eller annars vid behov. De ska gå att tvätta i 60 grader.

Skyddskläder
Syftet med skyddskläder är att skydda arbetskläder /underarmar och därmed hindra smittspridning mellan patienter enligt SOSFS 2015:10. Ska användas utanpå arbetskläder vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner genom direktkontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Med skyddskläder menas plastförkläde och skyddsrock. Räknas som medicinsk-teknisk produkt och följer regelverket för MDR/MDD för CE-märkning.

Personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot kemikalier och viss smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, handskar och andningsskydd. Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation. Personlig skyddsutrustning följer regelverket för (EU) 2016/425 för CE-märkning.

Andningsskydd, munskydd och visir

Lokala riktlinjer

Andningsskydd, visir och munskydd Pdf, 183 kB.

Undersökningshandskar

Användning av undersökningshandskar vid bristsituation på nitrilhandskar

Under pågående coronapandemi har efterfrågan på nitrilhandskar ökat både i Sverige och på global nivå och det finns risk för en bristsituation. Utifrån vårdhygieniska skäl finns det inte anledning att prioritera nitrilhandskar framför till exempel vinyl eller latex. Region Värmland har valt att använda nitrilhandsken som förstahandsval.

Materialet i handskarna är likvärdigt då Region Värmland ställt samma krav på prestanda hos alla handskar utförda i de olika materialen vid upphandling/inköp. Det innebär att alla typer av upphandlade undersökningshandskar kan användas i vård och omsorg. 

Källa

Nationellt system för kunskapsstyrning, Hälso- och sjukvård, Sveriges regioner i samverkan: Rekommendation inför upphandling av undersökningshandskar
Upphandlingsenheten/Materialstrateg
Smittskydd Värmland

Vid frågor kontakta regionens materialstrateg Anna Ekman Olsson.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen