Avstängning och avskiljning

Du som kursdeltagare kan stängas av i väntan på utredning, från studier och/eller internatet.

Det sker om du bryter mot:

  • Skolans alkohol- och drogregler.
  • Skolans regler för god arbets-, studie- eller boendemiljö.
  • Uteblivna betalningar till skolan.
  • Vid hög frånvaro från studierna.

Avstängning kan leda till avskiljning om skolan anser att förseelsen är grov.

Förseelse kan leda till direkt avskiljning om den anses som grov.

Avskiljning från skolan kan överklagas till Region Värmlands styrelse – regionstyrelsen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?