Frånvaro

Frånvaro ska anmälas till skolans reception via SMS till nummer 070-206 37 21 eller via telefon: 010-833 15 50.

Vid sjukfrånvaro eller vård av sjukt barn ska även Försäkringskassan meddelas. Frånvaro längre än fem studiedagar i följd ska styrkas med intyg som styrker sjukdom, vård av sjukt barn eller anhörig.

Vid mer än 20 procent total frånvaro omprövas dina möjligheter till studieomdöme och behörighet. Din frånvaro kan påverka ditt studiemedel. Om du är frånvarande längre än 15 kalenderdagar i följd, betraktas det som att du är studieinaktiv. Skolan kan meddela CSN om du är studieinaktiv. Det betyder att du inte har självklar rätt till studiemedel under den inrapporterade perioden.

Du är själv skyldig att anmäla alla förändringar som påverkar rätten till studiemedel eller hur mycket studiemedel du kan få från CSN. 

Mer information om reglerna på CSN:s webbplats

Skolan rapporterar till CSN efter varje termin om studierna har bedrivits i normal takt eller inte. Det kan innebära återbetalningsskyldighet eller att framtida studiemedel inte beviljas.

Övrig frånvaro som t.ex. läkarbesök, besök hos myndigheter med mera beviljas av kontaktläraren.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?