Klagomål

Vid missnöje/konflikt

I första hand ska du vända dig till skolans rektor som ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Du kan också vända dig med klagomål till det Studerandeskyddsombud som finns på skolan.

Ytterst ansvarig för skolans verksamhet är dess styrelse. För Ingesunds folkhögskola är det regionstyrelsen på Region Värmland. Om du fortfarande har klagomål efter att ha tagit upp frågan med rektor, kan du vända dig till regionstyrelsens ordförande. 

När de har tagit ställning i frågan och om du fortfarande inte är nöjd, kan du anmäla ditt ärende till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. 

 

Kontakta rektor

Anmäla till FSR

Exempel på frågor du anmäla till FSR:

  • Din kurs lever inte upp till vad skolan lovat 
  • Skolan har gett felaktig information om obligatoriska kostnader 
  • Brist på deltagarinflytande och studeranderätt 
  • Skolans rutiner för uppföljning av studieresultat och närvaro brister 
  • En kurs upphör eller ställs in 
  • Disciplinära åtgärder (t.ex. avstängning och avskiljande) 

Kan man överklaga ett omdöme?

Om du anser att ett omdöme blivit satt på felaktiga grunder kan du vända dig till skolledningen med önskemål om en omprövning av ditt omdöme. Det är upp till skolan som utfärdat omdömet att avgöra om det finns grunder för att ta upp det till omprövning. Omdömen går inte att överklaga till någon annan instans än den skola som utfärdat dem. 

Det går alltså inte att överklaga satta studieomdömen till FSR eller till någon annan instans utanför skolan. Möjligheten att anmäla ärenden till FSR gäller bara dig som går en kurs som är längre än 15 dagar. Anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter att du lämnat skolan.

Läs mer på Folkbildningsrådets sidor om studeranderätt

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?