Tillgänglighet för alla

Ingesunds folkhögskola använder (Ipads) lärplattor som pedagogiskt stöd i undervisningen.

Det finns en specialpedagogisk grupp (SPG) som arbetar med dig som har särskilda behov. Gruppen består av två speciallärare/specialpedagoger med inriktning mot matematik och svenska, kurator samt en IT-pedagog som arbetar med lärplattor som pedagogiskt hjälpmedel. I skolans utvecklingsarbete av flexibelt lärande ingår lärplattor (Ipad:s). Lärplattor är ett pedagogiskt hjälpmedel för kursdeltagaren.

Lärplattorna är ett särskilt hjälpmedel för dig med:

  • Funktionsnedsättning
  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Bristande kunskaper i ämnet svenska, engelska eller matematik

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?