Försäkringar

Alla kursdeltagare på Ingesunds folkhögskola har en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller hela läsåret.

För dig som är inackorderad gäller försäkringen heltid, dygnet runt.

För övriga kursdeltagare gäller försäkringen under ordinarie skolverksamhet samt resa till och från skolan. Försäkringen gäller även vid annan aktivitet som ingår i kursplanen, såsom exempelvis praktik, friluftsverksamhet, idrottsutövning, studiebesök, utflykter, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.

Vid skolresor/studieresor/praktikresor finns även en tjänstereseförsäkring som gäller för alla elever, den är särskilt viktig vid resor utanför Sverige. Vid sådana resor bör du även komma ihåg att få med det så kallade ”Blå kortet” från Försäkringskassan som visar att du omfattas av svensk socialförsäkring och att du har rätt till offentlig vård inom EU/EES samt Schweiz.

Observera att eget lösöre på internaten inte täcks av skolans försäkring. Kontrollera med din egen hemförsäkring vad som gäller. Hemförsäkring måste alltså du som inackorderad ordna själv. Du är ekonomiskt ansvarig för skador du orsakar som gör reparationer nödvändiga. Om något går sönder ska du anmäla detta omedelbart till skolans vaktmästare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?