Påverka din studietid

Folkhögskolan är en fri skolform som inte styrs av centralt formulerade läroplaner. Folkhögskolor har alltså möjlighet att fritt utforma kurser beträffande innehåll och arbetsformer.

Denna frihet innebär att både skolan och du som kursdeltagare har ansvar – inte bara för val av arbetsformer utan även för innehållet i kursen.

Sättet som folkhögskolan lägger upp kursen innebär att du aktivt måste delta i undervisningen.

Lektionstiderna finns angivna på schemat och ska hållas. Sen ankomst till lektionerna accepteras inte. Som lektionspass räknas även information, föreläsningar, temadagar, friluftsdagar osv. Närvaro är obligatorisk även vid ovan nämnda aktiviteter och räknas in i kursen precis som de vanliga lektionerna.

Om FSR på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats

Skolråd

Skolrådet arbetar som ett samordningsorgan för alla kurser och linjer på skolan. Skolrådet består av rektor, en representant från pedagoggruppen  och  studeranderepresentanter för varje kurs. Skolrådet diskuterar och kan besluta om bland annat kommittéer och gemensamma aktiviteter.

Studerandekår

Alla kursdeltagare kan bilda en studerandekår. Studerandekåren väljer en styrelse, det så kallade studeranderådet med representanter från de olika kurserna på skolan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?