Regionala företagsstöd

Hos Region Värmland kan du ansöka om finansiering för olika typer av satsningar som stärker ditt företag.

Både nya och befintliga företag som behöver investera för att utveckla och utöka verksamheten kan söka om stöd. Regionen kan lämna stöd till små och medelstora privatägda företag som driver en verksamhet med vinstsyfte. Investering ska vara hållbar dvs långsiktigt lönsam, miljömässigt acceptabel och framförallt bidra till en varaktig sysselsättning för personalen.

Företagsstöden ska sammantaget bidra till en hållbar regional utveckling genom en hållbar tillväxt i värmländska företag.

Regionen samarbetar med Almi Värmland som kan hjälpa dig med råd när du vill utveckla ditt företag och med finansiering. Kommunens näringslivsrådgivare hjälper också till med rådgivning till exempel i samband med en ansökan om stöd.

Definition

Mikroföretag är små företag med högst nio anställda och en balansomslutning eller omsättning på högst 2 miljoner euro per år.

Små företag - ett litet företag som sysselsätter minst 10 men högst 49 anställda där omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

Medelstort företag - ett företag som sysselsätter fler än 49 personer men färre än 250 personer och omsättningen inte överstiger 50 miljoner euro, eller balansomslutningen inte överstiger 43 miljoner euro.

Stort företag - de företag som har minst 250 anställda och samtidigt har en omsättning på minst 50 miljoner euro per år eller har en balansomslutning på minst 43 miljoner euro per år.

Bedömningen av företagets storlek baseras på fastställd årsredovisning de två senaste åren vid en ansökan.

En viktig ingång oavsett om du driver ett företag eller bär på en idé är verksamt.se, en statlig portal som samlar stöd till företag oavsett utvecklingsfas.

På Verksamts webbplats hittar du kontaktuppgifter till rådgivare och organisationer, det går att filtrera sökresultatet beroende på behov eller var i landet du är verksam.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen