Till startsidan

Projektmedel

Har du en idé om ett regionalt utvecklingsprojekt och vill söka pengar från Region Värmland? Här finner du ansökningshandlingar och viktig information att läsa innan du lämnar in ansökan till oss.

Innan det är dags att ansöka ska projektidén planeras och förankras. Då lägger du grunden för hur framgångsrikt projektet blir. Bra förberedelser och gott om tid underlättar arbetet i nästa steg då ansökan ska skrivas.

Projektmedel kan sökas av offentliga organisationer, branschorganisationer, ekonomiska- och ideella föreningar, universitet, institut med flera. Bidrag lämnas normalt inte till enskilda personer eller företag.  

Med projekt menas insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Vanliga frågor & svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om att gå från idé till ansökan om projektmedel från Region Värmland.

Läs vanliga frågor och svar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?