Centrum för klinisk forskning

Klinisk forskning är en förutsättning för att ny kunskap genereras och att patienter kan få tillgång till bästa möjliga vård. Centrum för klinisk forskning, CKF, stödjer och utvecklar klinisk forskning inom hälso- och sjukvården och tandvården i Värmland.

Forskningsarbete påverkas av det nya coronaviruset 
Det nya coronaviruset påverkar vården på många olika sätt. Regional särskild sjukvårdsledning har bland annat fattat beslut om att begränsa forskningsarbetet och antalet studenter som tas emot.

Forskningsrelaterad information om corona och covid-19
Forum Mellansverige
Sida där Forum Mellansverige samlar information om forskning och kliniska studier för covid-19. Forskningsrelaterad information om covid-19 på forumuppslaorebro.se.

 

Riktlinje om forskning i Region Värmland

Region Värmlands riktlinje tydliggör hur forskning och evidens ska utgöra en integrerad del av Värmlands hälso- och sjukvård.

Forskning - grundläggande principer

CKF erbjuder en stimulerande miljö där du har möjlighet att utbyta idéer med forskningsintresserade och möta forskare som har lång erfarenhet av forskning. Hos oss får du stöd i form av: 

  • Handledning
  • Kurser i forskningsmetodik
  • Finansiering
  • Aktiv seminarieverksamhet
  • Statistiker
  • Projektplatser och datorer med statistikprogram