Centrum för klinisk forskning

Klinisk forskning är en förutsättning för att ny kunskap genereras och att patienter kan få tillgång till bästa möjliga vård. Centrum för klinisk forskning, CKF, stödjer och utvecklar klinisk forskning inom hälso- och sjukvården och tandvården i Värmland.

Forum Värmland 2020

Mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvården. Konferens 14 februari 2020.

Region Värmlands riktlinje tydliggör hur forskning och evidens ska utgöra en integrerad del av Värmlands hälso- och sjukvård.

Forskning - grundläggande principer

CKF erbjuder en stimulerande miljö där du har möjlighet att utbyta idéer med forskningsintresserade och möta forskare som har lång erfarenhet av forskning. Hos oss får du stöd i form av: 

  • Handledning
  • Kurser i forskningsmetodik
  • Finansiering
  • Aktiv seminarieverksamhet
  • Statistiker
  • Projektplatser och datorer med statistikprogram