Till startsidan

Om klinisk forskning

Klinisk forskning är en förutsättning för att ny kunskap genereras och att patienter kan få tillgång till bästa möjliga vård. Centrum för klinisk forskning (CKF) stödjer och utvecklar klinisk forskning inom hälso- och sjukvården och tandvården i Värmland.

Forskningsrelaterad information om corona och covid-19
Forum Mellansverige

Sida där Forum Mellansverige samlar information om forskning och kliniska studier för covid-19.
Forskningsrelaterad information om covid-19 på forumuppslaorebro.se.

Riktlinje om forskning i Region Värmland

Region Värmlands riktlinje tydliggör hur forskning och evidens ska utgöra en integrerad del av Värmlands hälso- och sjukvård.

Riktlinje för forskning - grundläggande principer (pdf) Pdf, 155 kB.

CKF erbjuder en stimulerande miljö där du har möjlighet att utbyta idéer med forskningsintresserade och möta forskare som har lång erfarenhet av forskning. Hos oss får du stöd i form av: 

  • Handledning
  • Kurser i forskningsmetodik
  • Finansiering
  • Aktiv seminarieverksamhet
  • Statistiker
  • Projektplatser och datorer med statistikprogram 

Om centrum för klinisk forskning (CKF)

Centrum för klinisk forskning, CKF har i uppdrag att stödja och stimulera klinisk forskning och forskarutbildning för en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård och tandvård.

Klinisk forskning är en förutsättning för att ny kunskap genereras och att patienter kan få tillgång till bästa möjliga vårdHälso- och sjukvården har därför en lagstadgad skyldighet att inom ramen för kärnverksamheten bedriva klinisk forskning och folkhälsovetenskaplig forskning enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30.

"Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. Lag (2017:30)."

Vår verksamhet hämtar sin inspiration från patienterna och nyttan ska komma patienterna till gagn. Region Värmlands riktlinje Forskning - grundläggande principer (pdf) Pdf, 155 kB. tydliggör hur forskning och evidens ska utgöra en integrerad del av Värmlands hälso- och sjukvård. Varje år ger vi ut en verksamhetsberättelse Pdf, 565 kB. där vi beskriver vårt verksamhetsår. 

Region Värmland ingår i Sjukvårdsregion Mellansverige som har tagit fram denna Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård 2018-2024 Pdf, 6 MB. (pdf-fil).

Definitionen för klinisk forskning

"Klinisk forskning är sådan forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser. Syftet är att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen."

Beskrivs i rapporten Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43)

Organisation

Centrum för Klinisk forskning består av forskningschef, administrativ samordnare, HTA-ansvarig och statistiker samt en ledningsgrupp med forskningsledare från olika områden inom Region Värmland. CKF har också ett fristående forskningsråd som beslutar om ansökningar om forskningsmedel. I rådet finns ledamöter från hälso- och sjukvården och Karlstads universitet.

Akademiska vårdcentraler är ett exempel på hur Region Värmland sammanför patientnära forskning och utveckling med verksamhetsförlagd utbildning för att möta framtidens personcentrerade vård.

Besöksadress

Älvgatan 49, plan 3
Hus 73 - "Gamla spinneriet"
Karlstad

Postadress

Centrum för klinisk forskning
Region Värmland
Hus 73, plan 3
651 85 Karlstad

Kontakt

Porträtt Maria Larsson

Maria Larsson

Forsknings- och utbildningschef
maria.larsson8@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 64 80

Ingela Marklund

Ingela Marklund

Utvecklingsledare
Ingela.Marklund@regionvarmland.se

Telefon: 010-831 42 16

Pia Hird Lundgren

Pia Hird Lundberg

Administrativ samordnare
pia.hirdlundberg@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 70 75

Margareta Eriksson

Biomedicinsk analytiker
margareta.m.eriksson@regionvarmland.se
Telefon: 010-839 11 96

Porträttfoto av Angelica Fredholm, forskare i medicinsk pedagogik och pedagogisk utvecklare.

Angelica Fredholm

Pedagogisk utvecklare
angelica.fredholm@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 56 64, +46 72 469 03 03

Maria Stålhammar

HTA-ansvarig
maria.stalhammar@regionvarmland.se
Tfn 010-839 16 33, +46 70 258 26 47

Anu Molarius

Anna Joelsson

Forskningssjuksköterska
anna.joelsson@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 54 29

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen