Till startsidan

Biobank

Biobankslagen reglerar hur prov får sparas och användas.

Lagen är till för att skydda provgivarens integritet vid insamling, lagring och användning av dessa prov. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

Forskning på humanbiologiskt material för dig som ska forska på prov.

Ny eu-förordning för kliniska prövningar av läkemedel

På grund av övergångsbestämmelser under första året efter att den nya EU-förordningen för kliniska prövningar av läkemedel börjat tillämpas finns för närvarande två sätt att skicka in en biobanksansökan kopplad till klinisk läkemedelsprövning beroende på vilken lagstiftning ansökan om klinisk prövning ska följa:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?