Till startsidan

Jobba med oss inom vårdcentralsområde östra Värmland

Vårdcentralsområde östra Värmland består av vårdcentraler i Filipstad, Kristinehamn och Storfors. Verksamhetsområdet samverkar med slutenvården inom Region Värmland och med våra kommuner.

Vårdpersonal lindar om ett barns fot.

Vårdcentralen är en del av primärvården som är basen i den värmländska hälso- och sjukvården och erbjuder vård i livets alla skeden. På vårdcentralen får patienterna bedömning, utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering beroende på sjukdom och symtom. Åtta av tio patienter färdigbehandlas på vårdcentralen.

Inom området arbetar cirka 85 medarbetare inom olika yrkesprofessioner, bland annat allmänläkare, distriktssköterskor och andra specialutbildade sjuksköterskor (till exempel inom diabetes, astma och KOL).
Området omfattar vårdcentralerna vårdcentraler i Filipstad, Kristinehamn och Storfors.

Närvården

Närvården finns i Kristinehamn. Målet är ett behovsstyrt omhändertagande av de mest sjuka äldre på rätt vårdnivå. Till närvårdsavdelningen kan patienter komma som behöver vårdas inneliggande under en begränsad tid.

Jourcentral

Jourcentral finns i Kristinehamn. Jourcentralen är öppen på kvällar och helger när vårdcentralerna är stängda. Hit kommer patienter som har ett akut sjukdomstillstånd som inte behöver vård på sjukhus. 

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177.se finns kontaktuppgifter och öppettider till vården. Många ärenden kan du göra genom din mottagnings e-tjänster.

Din guide till vården i Värmland (1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?