Till startsidan

Jobba med oss på kulturavdelningen

Vi, som arbetar på regionens kulturavdelning, är ett femtontal engagerade och kompetenta medarbetare som har allas rätt till kultur i fokus.

Spelar piano på Alma Löv.

Alla som bor och verkar i Värmland ska ha möjlighet att under hela livet möta, uppleva och skapa kultur, oavsett var vi bor eller vilka individuella förutsättningar vi har.

Arbetar utifrån Värmlands kulturplan

Vi arbetar utifrån Värmlands kulturplan, ett regionalt styrdokument som är tänkt att vara en utgångspunkt för kulturverksamheterna och kommunernas utvecklingsarbete. Den tydliggör Region Värmlands syn på kultur- och konstnärspolitik.

I stora drag går vårt arbete ut på att initiera, stödja och leda utvecklingsprocesser i samverkan med andra, det gör vi utifrån statliga och regionala uppdrag. Vi är ett stöd till kultur- och bildningsnämnden i frågor som rör kulturpolitik, bidragsgivning och stipendier.

Driver strategisk utveckling

Vi driver strategisk utveckling inom det kulturpolitiska området och inom området bild och form, dans, biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande, film och hemslöjd samt inom området barn- och ungdomskultur. Inom avdelningen finns också Mediecenter som erbjuder kommuner och föreningar i länet en gemensam mediebank.

Metoderna för arbetet är framför allt utveckling av nya arbetssätt, kompetensutveckling, talangutveckling, omvärldsanalyser, metodutveckling, kunskapsspridning, nätverksträffar och rådgivning.

Samarbetar med många aktörer

Samarbete sker med kommuner, civilsamhälle, näringsliv och organisationer i hela Värmland samt med andra regioner, statliga myndigheter och nationella aktörer inom kulturområdet och internationella samarbetspartners.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?