Till startsidan

Akademiska vårdcentraler

Akademiska vårdcentraler, AVC, sammanför verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med fortbildning, patientnära forskning och utveckling för att möta framtidens personcentrerade vård.

Symbol

Verksamhetsförlagd utbildning på akademisk vårdcentral erbjuds på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och distriktssköterskeprogrammet.

Akademiska vårdcentraler i Värmland

I Värmland är de akademiska vårdcentralerna indelade i tre samarbetsområden. AVC-områdena är en arena där bland annat handledning, studentmottagningar och arbete i tvärprofessionella team utvecklas.

I Värmland finns idag tre AVC områden med vårdcentraler i Region Värmlands regi och privat regi:

  • AVC-område Arvika (Verkstaden vårdcentral)
  • AVC-område Kil/Grums (Vårdcentralen Kil och Vålberg/Grums Nya)
  • AVC-område Karlstad (Vårdcentralen Kronoparken, Gripen, Forshaga och Skoghall).

AVC-områdena samordnas av Centrum för klinisk forskning och utbildning som samverkar med vårdcentralerna genom olika nätverk för att underlätta forskning och utveckling inom primärvården. En del av AVC verksamheten är att handleda studenter med olika yrkesinriktningar.

Samarbetspartners är Karlstads universitet och Örebro universitet.

Välj AVC som student

Att spendera en del av din utbildningstid på en akademisk vårdcentral kan stimulera dig till akademisk fördjupning för att ge en evidensbaserad och kvalitativ god vård till patienterna.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?