Till startsidan

Socionom

Du som studerar socionomprogrammet vid Karlstads universitet är välkommen att söka praktikplats som kurator hos oss på Region Värmland.

Sedan ett antal år samarbetar vi med universitetet för att erbjuda praktikplatser till studenter, en samverkan vi värdesätter.

Ger praktiska kunskaper

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker under 20 veckor under termin 5 av totalt 7 terminer och ger studenten praktiska kunskaper om yrkesområdet när det gäller metoder, teorier samt arbetssätt inom det sociala arbetet.

Du kommer i kontakt med socialt förändringsarbete, samverkan och kommunikation med patienter och brukare. Du får arbeta med utredning och dokumentation samt ges möjlighet till reflektion kring förhållandet mellan patienter/klienter och kurator.

Viktigt möte som leder till utveckling

För oss är mötet mellan student och handledare viktigt, då det leder till utveckling för såväl studenten som för verksamheten. Den studerande ges möjlighet att tillsammans med praktikhandledaren reflektera över sin personliga och professionella utveckling.

Vid uppstart av VFU upprättas en indivuduell studieplan i samverkan mellan studenten, praktikhandledaren och kursansvarig lärare. Studieplanen följs sedan upp av läraren från universitetet.

Bra insteg till arbetslivet

Arbetsmarknaden för socionomer är förhållandevis god och en VFU hos oss kan ge ett bra insteg till framtida arbetsliv. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?