Till startsidan

Arbetsterapeut

Många människor kan inte leva livet fullt ut på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Men med stöd av en arbetsterapeut kan de klara vardagen, vara delaktiga i samhället och känna att livet är meningsfullt.

Arbetsterapuet klipper upp ett bandage.

Arbetsterapi kan vara effektivt för att människor ska komma vidare och framåt.
Det kan handla om att komma tillbaka till jobbet efter en sjukskrivning, kunna ta en fika på stan med en kompis eller att bli självständig i vardagliga aktiviteter som till exempel dusch, påklädning och laga mat.

Vi arbetar med människor inom alla åldrar, unga till gamla. Allt från små barn med funktionsnedsättning som behöver stöd i utvecklingen av sina motoriska, kognitiva och sociala färdigheter, till äldre personer som behöver en anpassad hemmiljö för att klara vardagen.

Inom Region Värmland finns det arbetsterapeuter inom habilitering och hjälpmedel, öppen- och slutenvårdspsykiatri - barn och vuxna, rättspsykiatri och primärvårdsrehabilitering. Vi finns också på de tre sjukhusen där vi jobbar i öppen- och slutenvård gentemot de olika avdelningar och mottagningar som finns där. Vi jobbar ofta i team tillsammans med övrig vårdpersonal.

Arbetsterapeutprogram vid universitet eller högskola

Vill du jobba som arbetsterapeut kan du studera till det i Jönköping, Stockholm, Norrköping, Lund, Göteborg, Umeå, Örebro eller Luleå (distans). Grundutbildningen är tre år och leder till en yrkesexamen och en kandidatexamen.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Arbetsterapeutprogrammen varvar teoretiska delar med praktiska inslag på plats i vården. VFU är en viktig del i att utveckla sin professionella kompetens och känna på sitt blivande yrkesliv.

Region Värmland strävar efter att du som student ska få en så bra placering som möjligt. Under din VFU har du en handledare som du planerar tillsammans med. Du får träna på att praktiskt tillämpa dina akademiska kunskaper genom att bedöma aktivitetsförmåga, träna olika praktiska moment, dokumentera och delta i teammöten. Vi arbetar utifrån arbetsterapiprocessen när vi följer patienterna under deras vårdtid.

VFU-perioderna är olika förlagda beroende på lärosätet.

Så får du en VFU-plats hos oss

Region Värmland har avtal med Örebro universitet för studenter vid arbetsterapeutprogrammet. Beställningar av VFU-platser sker via VFU-ansvarig på Örebro universitet.

VFU-plats för studenter från andra lärosäten kan ske i mån av plats och förfrågan om VFU-plats går via lärosätets VFU-ansvarig till regionens studierektor för verksamhetsförlagd utbildning.

Arbetsterapeut med magisterexamen eller masterexamen i arbetsterapi

Ytterligare fördjupning inom yrket kan ske via studier på avancerad nivå via lärosätena.

Specialistarbetsterapeut

Som specialistarbetsterapeut har du fördjupade kunskaper i att integrera och tillämpa kunskaper i arbetsterapi i relation till evidens inom ditt specialistområde. Du har också kompetens att identifiera behov av och att leda utveckling inom området.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?