Till startsidan

Om skolbio

Region Värmland vi inspirera till skolbio, presentera ett intressant filmutbud och stötta i planering och efterarbete i skolan.

Projektor

För barnen kan skolbio innebära ett första besök på den lokala biografen.
En gemensam filmupplevelse i biografens mörker har goda förutsättningar
att ge inblick i andras världar, väcka känslor och tankar.

Bearbeta filmupplevelsen

Att bearbeta filmupplevelsen stärker förmågor som att tolka, förstå och
kritiskt granska den rörliga bilden. Förhoppningsvis hittar ni intressanta filmer lämpliga för de årskurser ni vill arrangera skolbio för i katalogen.

Vissa filmer kräver ett för- och efterarbete mer än andra vilket framgår i faktan om respektive film. Det finns mycket film som fungerar utmärkt som skolbio och katalogen innehåller endast ett urval av titlar.

Kategoriserat filmutbud

Vi har valt att dela in utbudet av film i fyra kategorier:

  • Förskoleklass – årskurs 3
  • Årskurs 4 – 6
  • Årskurs 7 – 9
  • Gymnasiet

Vissa filmer lämpar sig för fler åldrersgrupper, till exempel årskurs 4 – 7 eller årskurs 9 – gymnasiet, vilket framgår i faktabeskrivningen under varje film.

Skolbiokatalogen 2023/2024

Ta del av filmutbud, handledning och guldkorn

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?