Till startsidan
Start / Kultur / Stöd till arrangörer och föreningsliv

Stöd till arrangörer och föreningsliv

Region Värmland ger stöd till kulturarrangörer och till föreningar på kulturområdet, bland annat genom bidrag, samarbeten och rådgivning.

Vårt arbete

Region Värmland verkar för att stärka föreningslivet och det ideella arrangörskapet i hela länet. Särskilt fokus ligger på mindre orter och landsbygder, digitalisering samt på unga och nya arrangörer. Vi arbetar övergripande med strategiska frågor, stödjer utveckling inom specifika områden och beviljar bidrag.

Syfte

Genom sin bidragsgivning stödjer kultur- och bildningsnämnden verksamheter som Riksteatern Värmland, Föreningsarkivet i Värmland, Konstfrämjandet Värmland, Värmlands konstförening, Sveriges Konstföreningar Värmland, Värmlands Hembygdsförbund, Länshemslöjdsföreningen, SAMSAM, Gustaf Fröding-sällskapet, Värmländsk kultur, Föreningen Värmlandslitteratur, Värmlands Filmförbund och Värmlands Biografnätverk.

Föreningar kan också söka bidrag till projekt och arrangemang inom kulturområdet. Läs mer om kulturbidrag här.

Målgrupp

Region Värmlands kulturavdelning ger råd och stöd till föreningar och arrangörer inom:

Insatser

Våra insatser ser olika ut, allt ifrån enstaka samtal till samarbeten som sträcker sig över flera år. Formerna för stöd är bland annat rådgivning, nätverk och mötesplatser, samverkan, projekt och teknikstöd.

Region Värmland omvärldsbevakar också området och deltar i nationella nätverk för kunskapsutbyte kring arrangörskap.

Checklista för arrangörer

På myndighetswebben verksamt.se finns en checklista för dig som ska anordnar evenemang.

Där kan du skapa en personlig checklista för just ditt evenemang, bland annat om de tillstånd du kan behöva söka hos kommuner, myndigheter och länsstyrelser. Skapa din checklista här (verksamt.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?