Till startsidan

Regionala utvecklingsnämndens utskott

Regionala utvecklingsnämnden har ett arbetsutskott med fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Personerna i nämndens presidium ska tillika utgöra presidium i utskottet.

Arbetsutskottet bereder ärenden inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet.

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Ordförande: Erik Evestam (C)
Första vice ordförande: Stina Höök (M)
Andra vice ordförande: Tobias Eriksson (S)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?