Start / Politik / För förtroendevalda

För förtroendevalda

Välkommen som förtroendevald i Region Värmland. Den här sidan är riktad till dig som är förtroendevald och innehåller samlad information för att underlätta ditt uppdrag.

Detaljbild från möte.

Ny som förtroendevald

Om du har blivit invald som ledamot eller ersättare till något av Region Värmlands politiska organ är det viktigt att du får tillgång till de hjälpmedel som behövs för ditt uppdrag. Region Värmlands förtroendevalda får handlingar och utskick distribuerade via läsplattor. Som förtroendevald får du även en region-mejladress där all korrespondens med Region Värmland sker.

Sekretariatet kommer att kontakta dig för att hjälpa dig att komma igång med de hjälpmedel som finns för ditt uppdrag. Läsplattan är en värdehandling som hör till det politiska uppdraget. Du har därför ansvar för den under din tid som förtroendevald, och ska lämna tillbaka läsplattan till sekretariatet när du har avslutat dina uppdrag.

Vid frågor och funderingar, kontakta Region Värmlands sekretariat.

Arvodesbestämmelser

Som förtroendevald inom Region Värmland kan du antingen erhålla ett så kallat årsarvode för ett specifikt uppdrag eller ett sammanträdesarvode vid enskilda sammanträden. En fötroendevald har även rätt till reseersättning samt ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med ett sammanträde.

Arvoden och ersättningar 2022 (pdf) Pdf, 207 kB.

Blanketter

Blanketten för sammanträdesrapport måste skrivas ut, fyllas i och undertecknas innan den lämnas in till Region Värmlands sekretariat, och kan användas för alla förtroendeuppdrag inom Region Värmland. För egenföretagare som söker ersättning för förlorad arbetsinkomst finns särskild blankett att fylla i. Vid ansökan om traktamente/resetillägg ska separat reserapport användas.

Lathund för förtroendevalda

Här hittar du information om hur regionfullmäktige samt regionens nämnder arbetar samt regler och praktiska råd kring sammanträden. Du hittar även information om vad som gäller för motioner, interpellationer och frågor i fullmäktige.

Politiska organ

För att hitta information om Region Värmlands politiska organ samt läsa möteshandlingar, besök sidorna politik eller möteshandlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen