Start / Politik / Så styrs Region Värmland / Nämnder / Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingnämnden ansvarar, utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, för frågor som rör närings- och arbetslivets utveckling inklusive infrastruktur, forskning och innovation, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, utbildning, jämställdhet och miljö. Nämnden ansvarar även för det statliga tillväxtuppdraget.

Nämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare.

Mötesdatum 2022

1 februari
8 mars
5 april
10 maj
14 juni
6 september
27 september
18 oktober
22 november
13 december

Protokoll och möteshandlingar

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för regionala utvecklingsnämnden finns här.

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Ordförande: Stina Höök (M)
1:e vice ordförande: Åsa Johansson (S)
2.e vice ordförande: Erik Evestam (C)

Ledamöter

Ledamöter i regionala utvecklingsnämnden (regionvarmland.tromanpublik.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen