Färdtjänst

Den ordinarie samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet för personer med funktionshinder. Region Värmland ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst i alla Värmlands kommuner.

Ansökan om färdtjänst

För att få resa med färdtjänsten krävs ett särskilt tillstånd. Ansökan om färdtjänst hanteras av Region Värmland.

Ansökan om färdtjänst för dig som bor i Karlstads kommun (karlstad.se)

Ansökan om färdtjänst för dig som bor i övriga länet (varmlandstrafik.se)

Hur beställer jag min resa?

Du som bor i Karlstads kommun beställer din resa via Samres på telefon 054-21 77 00.

Du som är resenär i övriga Värmland beställer dina färdtjänstresor via Värmlandstrafiks beställningscentral, på telefon 0771-32 32 00. Resan ska beställas minst 60 minuter före önskad avresetid. Resa över kommungräns ska beställas dagen innan.

Du som bor i Karlstads kommun beställer din resa här (karlstad.se)

Du som bor i övriga länet beställer din resa här (varmlandstrafik.se)

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en resa utanför kommunens ordinarie färdtjänstområde. För att ansöka om riksfärdtjänst behöver du fylla i en separat ansökan. Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Du som bor i Karlstads kommun ansöker om riksfärdtjänst här (karlstad.se)

Du som bor i övriga länet ansöker om riksfärdtjänst här (varmlandstrafik.se)

Frågor om färdtjänst

Du som bor i Karlstads kommun

Telefon: 054-540 46 10
Telefontid helgfri måndag till fredag klockan 09.00 – 12.00.

E-post: fardtjansten@karlstad.se

Du hittar även kontaktuppgifterna på Karlstad kommuns webbplats.

Du som bor i övriga Värmland

Telefon: 0771-32 32 00
Telefontid helgfri måndag till fredag klockan 09.00 – 12.00.

E-post: fardtjanst@varmlandstrafik.se

Mer information och kontaktuppgifter på Värmlandstrafiks webbplats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen