Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Nya perspektiv / Material för personal

Material för personal

Här samlar vi checklistor, handlingsplaner, intyg, lathundar, rapporter, riktlinjer, överenskommelser och mycket annat inom områdena äldres hälsa, barn och familj samt psykisk hälsa.

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk

BBIC samverkansdokument

Socialstyrelsen har tagit fram nya samverkansdokument inom ramen för BBIC, som rör socialtjänstens samarbete med förskola, skola, hälso- och sjukvård samt tandvård. På socialstyrelsens hemsida finns aktuella dokument att ladda ner för respektive verksamhet. Digitala versioner av socialstyrelsens dokument har tagits fram av Region Värmland men kan enbart användas av de verksamheter som har system för säker hantering enligt de regler som gäller för känsliga personuppgifter. Digitala versioner ligger därför inte på Region Värmlands webbplats utan skickas efter överenskommelse till respektive verksamhet.

Länk till Socialstyrelsens BBIC-material

Överenskommelse om barnhälsoteam i Värmland 2021-2023

Överenskommelse om barnhälsoteam i Värmland 2021–2023 (pdf) Pdf, 220 kB.

Psykisk hälsa

Plan för god psykisk hälsa i Värmland (pdf) Pdf, 2 MB.

Lagstadgade överenskommelser mellan länets kommuner och region

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?