Till startsidan

Investeringsbidrag

Stödet är till för att utveckla eller bibehålla grundläggande service i glesbygder. Investeringsbidraget kan lämnas till dagligvarubutiker, drivmedelsstationer eller annat serviceföretag som bedriver eller planerar att bedriva serviceverksamhet.

Servicen ska bestå av en eller flera av följande servicetyper

 • Dagligvaruhandel med brett sortiment
 • Drivmedel
 • Post- och pakettjänster
 • Apotekstjänster

Tillsammans med betaltjänster är det här den typ av tjänster som vi vill ska finnas i hela länet för att befolkningen ska kunna ta del av utan att avstånden blir för stora.

Vad krävs för att få stöd

Stöd kan lämnas till den som kan komplettera eller utöka servicen på ett sådant sätt att det ökar tillgängligheten till service.

Investeringsstöd kan lämnas till:

 • Anskaffning, ny-, till- eller ombyggnad av lokaler. Även upprustning, reparation av lokal kan gå bra.
 • Inredning och utrustning som behövs för verksamheten
 • Kompetenshöjande insatser eller utarbetande av åtgärdsprogram.

Vad är det för typ av stöd

Stöd lämnas som bidrag eller lån.

Bidraget kan som mest uppgå till 50 % alternativt 85 % av investeringskostnaden. Den högre procentsatsen får ges för:

 • Kostnader för åtgärdsprogram
 • Investeringen krävs utifrån lagar och regler
 • Investering sker i kompletterande servicefunktioner
 • Investering i samlokalisering av service
 • Investering i prioriterad anläggning

Lån kan lämnas för anskaffning av lokal som är lämplig för serviceverksamheten.

Ansökan

Ansökan sker via webbsidan www.minansokan.se (extern länk).

 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?