Start / Kultur / Kulturutveckling / Hemslöjd / Slöjd håller

Slöjd håller

Slöjd lämnar små ekologiska avtryck, med andra ord Slöjd håller. Om det ska vi prata mycket under vecka 12, en temavecka om slöjd och hållbarhet i Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län.

Slöjd håller-veckan arrangeras av Region Värmland, Örebro läns museum, Region Gävleborg, Stiftelsen Upplandsmuseet, Dalarnas hemslöjdsförbund och Västmanlands läns hemslöjdsförbund.

Temaveckan är skapad av Sveriges Hemslöjdskonsulenter.

Fakta Slöjd Håller

Slöjd Håller vill inspirera dig att använda enkla redskap, energisnåla tekniker och naturliga material. Med kunskap kan du göra egna val som bidrar till ett hållbart samhälle.

Slöjd är en resurshushållande verksamhet och ger endast små utsläpp i natur och miljö. Slöjdens material är naturliga som finns nära och är fria från spår av giftiga kemikalier. Med händer och enkla verktyg tillverkas hållbara saker som kan repareras, göras om och får en lång livslängd. Slöjden lämnar små ekologiska fotavtryck. Slöjd skapar möten mellan människor och ger plats för skapande, samtal och reflektion. Att slöjda med känsla för det lokala och traditionella ger liv och mening för människor både i städer och på landsbygd och bidrar därmed till mer hållbara städer, samhällen och landskap.

Slöjd är en del av en cirkulär ekonomi och bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen