Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /T /TBE-infektion (viral tick borne encephalitis)

TBE-infektion (viral tick borne encephalitis)

TBE, fästingburen hjärninflammation, är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

 • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om TBE - se smittskyddsblad för läkare samt patientinformation. Remiss för uppföljning. Patient med meningit- eller encefalitsymtom, med svårtolkad serologi eller med misstanke om vaccinationssvikt bör remitteras till infektionsklinik/barnklinik för bedömning och utredning.
 • Förhållningsregler: Inga. Smittar inte mellan människor.
 • Smittspårning: Inte aktuellt, men viktigt att ta noggrann anamnes för att bestämma misstänkt smittort.
 • Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i Sminet med smittort och vaccinstatus.
 • Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Anmälan bör innehålla

 • sannolik smittort så exakt angiven som möjligt
 • sannolikt smittdatum
 • om patienten blivit fästingbiten de senaste 14 dagarna
 • om patienten är TBE-vaccinerad, antal doser, senaste dos samt om möjligt vilket vaccin eller vaccinationsställe.

TBE-vaccination och aktuella rekommendationer

TBE-vaccination rekommenderas till:

 • Alla som vistas i skog och mark i Värmland.
 • Vistelse i skog och mark i övriga Sverige, se respektive smittskyddsenhets regionala rekommendationer. Riskområde anses vara i södra Sverige, söder om Dalälven, samt Gävleborgs län.
 • Resenärer som ska vistas i skog och mark i Finland (särskilt Åland), södra Norge, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Central- eller Östeuropa.

Alla som vistas i skog och mark i Värmland rekommenderas i dagsläget vaccination. Hittills har det varit flest fall i kommunerna Grums, Säffle, Kil, Arvika, Kristinehamn och Karlstad men det har även förekommit flera fall i övriga Värmland med en ökande utbredning årligen där vi ser en tydlig spridning.

TBE, smittade i Värmland, 2007-2022

År 2023 smittades 33 personer i Värmland vilket är på samma nivå som 2022. Antalet fall har varierat en del senaste tio åren men sett över en längre tid är trenden ökande, under 2022 och 2023 var det en markant ökning av antal fall i Värmland. Det skedde samtidigt en ökning av antalet TBE fall nationellt under 2023.

TBE, åldersfördelning Värmland 2018-2022

TBE-vaccination ges på Vaccination Värmland, vissa vårdcentraler och även privata vaccinationsmottagningar.

Mer information kring de olika vaccinerna och doseringsintervall finns på Vaccination Värmlands webbplats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?