Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /T /Tuberkulos

Tuberkulos

Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  • Medicinskt omhändertagande: Vid klinisk/röntgenologisk misstanke smittsam tuberkulos kontakta infektionsbakjour för omedelbart omhändertagande. Ge patienten information om tuberkulos, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare.
  • Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt av tuberkulos-behandlande läkare, se smittskyddsblad för patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
  • Smittspårning: Innebär att ta ett IGRA-test (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest) på kontakter som kan ha utsatts för smittrisk. Görs av sjuksköterska på tuberkulos-mottagning.
  • Anmälan: Klinisk anmälan av aktiv tuberkulos ska göras i SmiNet. Görs vanligen på tuberkulosmottagning. Provtagande läkare anmäler vid fördröjning av omhändertagande på specialistklinik. Latent tuberkulos anmäls inte.
  • Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för tuberkulos är kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Smittspårning

Smittspårning för tuberkulos görs av specialistmottagning, Tuberkulosmottagningen, och innebär följande: 

  • Smittsamhetsbedömning av patienten.
  • Testning av kontakter som kan vara smittkälla, kan vara smittade av smittkälla, kan vara smittade av index. Använd IGRA (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest).
  • Vid positiv reaktion ska aktiv tuberkulos uteslutas. 

Asylsökande/migranter/anhörginvandrare

Screening för tuberkulos rekommenderas: 

  • vid hälsoundersökning av migranter från riskländer (enligt dokument nedan) i område med hög tbc-incidens (röd stapel).
  • för personer från annan riskmiljö för tuberkulos, till exempel flyktingläger eller fängelse.

Latent tuberkulos

Information om latent tuberkulos 

Lokala rutiner

Blanketter och remisser 

Tuberkulos - frågeformulär vid hälsosamtal angående tuberkulos - FOR-10403 (pdf) Pdf, 129 kB. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?