Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /T /Tarminfektioner

Tarminfektioner

Tarminfektioner kan orsakas av bakterier, virus och parasiter. De vanligaste symtomen är diarréer och/eller kräkningar.

Risken för smittspridning är stor hos en person som har diarré eller kräkningar och det gäller därför att handla rätt redan innan man säkert vet vad som orsakat symtomen. Oavsett smittämne är smittsamheten som störst vid pågående symtom.

Smittspridning sker fekalt-oralt via direkt eller indirekt kontakt. Smittan utsöndras från tarmen och når munnen. Detta sker vanligtvis via kontaminerade händer eller genom mat och dryck. Droppsmitta förekommer vid kräkning. Smittdosen varierar för de olika smittämnena. För virus krävs generellt mycket låga smittdoser.

Tarmsmitta, hygienråd - patientinformation (pdf) Pdf, 144 kB.

Åtgärder vid tarminfektion - lathund - RUT-11796 (pdf)

Diarré och kräkningar - vårdhygienisk rutin vid tarminfektioner - RUT-10044 (pdf) Pdf, 150 kB.

För detaljer och ytterligare stöd i handläggning, se respektive diagnos:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?