Till startsidan
Start /Vårdhygien /Om vårdhygien

Om vårdhygien

Vårdhygien har en rådgivande funktion för all regional och kommunal vård och omsorg. Vårdhygiens främsta uppgift är att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt att förebygga smittspridning genom rådgivning, utbildning och riktlinjer.

Bild Rena händer räddar liv - handhygienens dag 5 maj

WHOs årliga handhygiendag

WHOs årliga handhygiendag 5 maj stödjer personal inom vård och omsorg i arbetet med att förbättra handhygienen.

God handhygien förebygger smittspridning och vårdrelaterade infektioner, då bromsar vi även antibiotikaresistens.

Tillsammans kan vi göra mer.

Rena händer räddar liv!

Här kan du skriva ut affisch (Folkhälsomyndigheten).

God hygienisk standard

I hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen finns ett uttalat krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. God hygienisk standard innebär att lokaler, utrustning, organisering och planering av verksamheten utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt. Detta innefattar väl utformade lokaler, god och regelbunden städning och ett förebyggande arbete för att förhindra vårdrelaterade infektioner.

Svensk förening för vårdhygien

Svensk förening för vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt intresse för förebyggande av hälso-, sjuk- och tandvårdsrelaterade infektioner, för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom hälso-, sjuk-, tandvård och veterinärmedicin, samt för sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk. 

Här hittar du dokument som är utarbetade för kommunal vård och omsorg.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?