Till startsidan
Start /Vårdhygien /Kommunal vård /Rutiner kommunal vård

Rutiner kommunal vård

Här finner du hygienrutiner för kommunal vård och omsorg.

Rutiner för hantering av vårdtagare med specifik smitta finns under respektive sjukdom: A-Ö, sjukdomar.

Mathantering avdelningskök äldreomsorg (SKR)

Hantering av livsmedel lyder under Livsmedelslagen (2006:804) (Sveriges riksdag).

Branschriktlinjer ska hjälpa kommuner och regioner att leva upp till livsmedelslagstiftningens krav. Här finns råd för tillagningskök, mottagningskök och för avdelningar i vård och omsorg.
Branschriktlinjer för offentlig säker mat (skr.se)

Byggnation

Står ni inför, eller har funderingar kring, att bygga om eller bygga nytt för vård- eller omsorgsverksamhet?

Smittskydd Värmland rekommenderar att medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) kontaktar hygiensjuksköterska för rådgivning vid planering av byggnation av vårdlokaler inom den kommunala vården - se BOV- Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler (sfvh.se).

Har ni funderingar kring om- eller nybyggnation kan det vara bra att även själv titta efter vad som står i BOV om den typ av lokaler som är aktuella. Man kan också läsa om sina befintliga lokaler i BOV, för att se att de är utformade som de borde från vårdhygienisk synvinkel.

Städ

Regelbunden städning behövs för att minska mängden smittämen i miljön och därmed förebyggande av smittspridning

Vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal

Värmebölja

Åtgärder vid värmebölja - RUT-20528 (pdf) Pdf, 125 kB.

Råd vid värmeböljor – Till personal inom vård och omsorg — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Råd vid värmeböljor - särskilda råd till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?