Till startsidan

Frågor och svar

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna kring både infektionsverktyget och rapportverktyget.

Allmänt om Infektionsverktyget

1. Fråga: Vad för slags register är Infektionsverktyget?

Svar: Infektionsverktyget är varken ett kvalitetsregister eller ett hälsodataregister. Det är en nationell informationskälla för infektionsregistrering som följer bestämmelserna i patientdatalagen. En vårdgivare behöver enligt patientdatalagen inte patientens samtycke för att behandla personuppgifter för verksamhetsuppföljning eller kvalitetssäkring.

2. Fråga: Vem ansvarar för patientuppgifterna i Infektionsverktyget?

Svar: Varje vårdgivare som är ansluten till Infektionsverktyget är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter i verktyget. Detta regleras av personuppgiftsbiträdesavtal mellan vårdgivaren och systemleverantören.

3. Fråga: Kan man koppla infektionsdata från flera vårdgivare?

Svar: Dagens lagstiftning tillåter inte vårdgivare att spåra och återkoppla vårdrelaterade eller andra samhällsförvärvade infektioner över vårdgivargränser. Behörighet att ta del av information i Infektionsverktyget är begränsat till den egna vårdgivaren.

Rapportverktyget

1. Fråga: Jag kan inte logga in i Rapportverktyget

Om du får följande felmeddelande när du loggar in med eTjänstekort och angett din PIN-kod för legitimering: "Du saknar medarbetaruppdrag och kan därför inte logga in i Infektionsverktyget. Kontakta din lokala IT-support/HSA-administratör för att få ett medarbetaruppdrag"

Svar: Vid inloggning med eTjänstekort hämtas information från kortet och det ska finnas ett medarbetaruppdrag för dig som är kopplat till eTjänstekortet. Det krävs någon form av medarbetaruppdrag i HSA-katalogen som är kopplat till dig som person för att kunna ta del av information i Rapportverktyget.

2. Fråga: Varför syns inget nämnardata för min avdelning/enhet i Rapportverkyget?

Svar: Det kan bero på att avdelning/enhet stängts och sedan öppnats och inte lagts till i administrationsgränssnittet och innebär att information från avdelning/enhet inte förts över. Kontakta din lokala systemadministratör för Infektionsverktyget.

3. Fråga: Varför finns ingen data i funktionen skapa rapport när den finns tillgänlig i registerutdrag?

Svar: Det är en dags förskjutning från det att data finns i registerutdrag tills det är möjligt att få fram i skapa rapport. Fördröjningen beror på nattligt jobb som görs för att data ska vara tillgängligt för uppföljning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?