Till startsidan
Till startsidan

Normkritik

Ett normmedvetet förhållningssätt handlar om att synliggöra och möjliggöra eller förstärka de normer som är bra och att utmana och ändra de normer som begränsar.

Rent allmänt har vi förutfattade meningar kring till exempel utseende, kön, livssituation, kultur och språk. Vi kan inte undvika normer men vi kan välja hur vi förhåller oss till dem.

Vilka normer är synliga i vården? Vilka är svåra att se?

Att diskutera med andra är ett bra sätt att få syn på dem. Hur påverkar normer mötet mellan patient och personalen? Har det betydelse för vilken vård patienten får?

Kunskapscentrum för jämlik vård (jamlikvard.vgregion.se) har tagit fram Normspelet. Det är enkelt att använda och du bestämmer själva hur lång tid du avsätter. Hämta Normspelet (jamlikvard.vgregion.se).

Vad är en norm?

 • Så självklara och osynliga att de ofta inte märks förrän någon eller något bryter mot dem.
 • Bra eller dåliga? Vem eller vilka gynnas och vem eller vilka begränsas?
 • Ständigt i förändring.
 • Möjliga (och nödvändiga) att påverka.
 • Om det är en bra norm som gynnar alla så behöver den förstärkas eller underhållas. Begränsande normer behöver utmanas och ändras för att ge fler människor möjligheter.
 • Sätt ord på normerna, det gör det möjligt att prata om det som annars tas för givet och som sällan eller aldrig nämns. Vanliga normer: kaffenorm, heteronorm, funktionsnorm och så vidare.
 • Normer är ofta förknippade med trygghet, att passa in i normen innebär gemenskap och en mängd olika privilegier.
 • Personer som är inkluderade kan visa sig motvilliga till förändring eftersom det utmanar deras ställning.
 • En del normer kan vi välja om vill följa eller inte följa. Ibland hamnar vi i, eller utanför, normen beroende på företeelser som vi inte kan påverka, såsom utseende, funktion, kön och så vidare.

Konsekvenser av normer

Att prata om "vi och dom" är vanligt. Kom då ihåg att det vi menar som "Vi" oftast är det som uppfattas som det självklara och som sällan benämns. Det finns inget "vi" utan ett dom och tvärtom. Att säga "dom" signalerar också att det vi pratar om inte finns i den egna gruppen, utan uppfattas som något som finns någon annanstans.

Normens konsekvenser kan lätt kopplas till diskrimineringslagstiftningen. Det kan vara bra att ha i åtanke när vi arbetar med att granska normer och hur de påverkar vår verksamhet, vår målgrupp och oss själva.

Diskrimineringsgrunderna

 • Kön
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck

Det är okej att följa normen men det måste vara lika okej att inte göra det. Normen i sig är inte alltid problemet, men när det läggs en värdering i huruvida den efterföljs eller inte, så riskerar det att få allvarliga konsekvenser.

Region Värmlands värdegrund

All verksamhet inom Region Värmland vilar på en gemensam värdegrund: För alla i Värmland.

Om Region Värmlands värdegrund.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats