Till startsidan

Lagar och styrande dokument

Här hittar du styrande dokument, lagar och krav kopplade till våld i nära relationer. Den nationella strategin samt Socialstyrelsens föreskrifter, riktlinjer, råd, vägledning och handbok ligger till grund för Region Värmlands arbete inom området.

Lagar och krav


Gemensam handlingsplan för Värmland

Handlingsplan 2018–2021 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Värmland - Reviderad 2019 på Länsstyrelsens webbplats.

Styrande dokument

Region Värmland har flera riktlinjer och rutiner med fokus på våld i nära relationer. Du som är medarbetare i Region Värmland hittar dessa via Region Värmlands intranät.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?