Till startsidan
Till startsidan

Att fråga om våld

Personer berättar mycket sällan spontant att de har utsatts för våld, men studier* visar att de allra flesta inte har något emot att få frågor om detta.

Frågan kan ställas på olika sätt. Här nedan följer några exempel på frågor som har visat sig fungera väl. Det viktiga är att frågan ställs, att man talar med patienten/klienten i enrum och att den som frågar har beredskap för att ta emot svaret.

Därför ska det finnas lokalt förankrade handlingsplaner och rutiner för detta. Många uppskattar om det framgår att alla patienter/klienter tillfrågas och att anledningen är att våld i nära relationer är ett omfattande folkhälsoproblem med stark negativ inverkan på hälsan.

Frågor

 • Jag vet inte om det är ett problem för dig, men många av dem vi träffar i arbetet har upplevt våld i sina relationer. Vi har därför börjat fråga alla rutinmässigt om detta.
 • Har du blivit utsatt för våld av någon i din familj?
 • Är ditt/dina barn utsatta på något sätt?
 • Känner du dig trygg i dina nära relationer?
 • Har någon tvingat dig till sexuella handlingar mot din vilja?
 • Eftersom många av de patienter jag träffar i mitt arbete lever med någon som skadar eller hotar dem, frågar jag alla om övergrepp. Har du blivit utsatt för fysiskt eller psykiskt våld?
 • När man har erfarenhet av att bli utsatt för våld och hot ger det effekter på hälsan, därför frågar vi alla om våldutsatthet.

 • Har du blivit slagen, hotad eller utsatt för något som skulle kunna skada dig?
 • Har någon tvingat dig att göra saker du inte vill genom att slå, hota eller kränka dig?
 • Känner du dig kontrollerad eller förnedrad av din partner?
 • Finns det någon tidigare partner eller annan närstående som gör dig otrygg?

Om svaret blir Nej 

 • Så vet hen att du bryr dig och är beredd att prata om svåra saker.
 • Hen kanske tar upp det vid ett senare tillfälle eller pratar med någon annan.
 • Återkom gärna till frågan vid ett senare tillfälle

Om svaret blir Ja

 • Lyssna
 • Stötta
 • Respektera
 • Ta hjälp av andra
 • Är situationen akut-gör en riskbedömning
 • Finns det barn i familjen? Barn som bevittnar våld är också utsatta för våld och vi har en skyldighet att anmäla oro till socialtjänsten om barn far illa. Se fliken anmälningsskyldighet. 

*Se till exempel "Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen", utgiven av Nationellt centrum för kvinnofrid.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats