Till startsidan

Steg 2 Förberedelser

Ett antal förberedelser behöver göras för att få ett korrekt och önskat IT-stöd.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Vårdgivare är skyldiga att anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. Myndigheten ansvarar för vårdgivarregistret som är ett register över verksamheter som utför hälso- och sjukvård enligt patientsäkerhetslagen (§2010:659), PSL.

Registrering hos IVO är en förutsättning för att kunna göra en HSA-anslutning. För mer information och anmälan se IVO:s webbplats.

HSA-anslutning

För att kunna använda e-tjänster och system, bland annat vårdinformationssystemet Cosmic, krävs att din verksamhet ansluts till en HSA-katalog som är en elektronisk informationskatalog. Att ansluta sig till en HSA-katalog är enkelt men förknippat med en viss kostnad, beroende på vilka e-tjänster du vill använda. Exempel på en e-tjänst är av- och omboka tid på 1177.se. Regio Värmland hänvisar till två ombud som är nationellt upphandlade:

  • Svensk e-identitet
  • IT Omsorg i Stockholm AB

Alla ombuden ger dig den hjälp du behöver för att anslutas till HSA-katalog och bli synlig på 1177.se. Ytterligare information om ombuden finns hos INERA tredjepartsanslutning.

Dator och teknik

Förfrågningsunderlaget bilaga 1:2 del 1 IT stöd.

Enligt förfrågningsunderlaget del 1 5.2 IT stöd, kan externa vårdgivare välja IT-stöd från Region-IT, från annan leverantör eller sköta sin miljö på egen hand. Oavsett vem som levererar IT-stödet måste du som vårdgivare ha:

  • Internetuppkoppling med rekommenderad bandbredd minst ca 10mb/sek. Det är helt fritt för dig att välja 4G, ADSL eller fiber beroende på vad som finns tillgängligt i din lokal.
  • Mobiltelefon för att kunna ta emot engångslösenord via SMS. Varje utförare (fysioterapeut eller sjukgymnast) som jobbar i Cosmic måste ha en egen inloggning och därför ha ett eget mobiltelefonnummer för att kunna ta emot SMS.

Om man inte väljer IT-stöd från Region-IT utan på egen hand skaffar dator och skrivare finns ytterligare krav:

  • Antivirusprogram, lokalt installerat med kontinuerlig uppdatering.
  • Webbläsare Internet Explorer 8 eller nyare version.
  • Skärm minst 22 tum.
  • A4-skrivare.

Det är du som vårdgivare och informationsägare som är ansvarig för att information om patienter inte kommer på villovägar. Det är därför mycket viktigt att den dator som används för journalföring inte används till annat eller av andra familjemedlemmar. Detta för att minimera risken för att datorvirus eller andra spionprogram ger någon annan möjlighet att se den information du läser eller dokumenterar. Aktsamhet krävs också om man delar skärm, t.ex. i samband med datorsupport så att obehöriga inte får åtkomst till information.

Datorpaket från Region-IT

Region-IT erbjuder ett datorpaket med en bärbar PC, dockningsstation, tangentbord och skärm samt skrivare. Denna utrustning är endast avsedd för användning tillsammans med Cosmic och övriga tjänster levererade från Regionen. Som vårdgivare kan du inte installera ytterligare program på datorn. För att beställa datorpaket eller vid frågor om paketet kontakta vårdvalsenheten.

IT-Support

Regon-IT ser till att tjänster och system finns åtkomliga via regionens portal.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?