Till startsidan

Steg 4: Konfiguration och uppstart

För att kunna färdigställa Cosmic och erbjuda inloggning i Regionens portal behöver vi bland annat ditt HSA-id.

Portal för åtkomst till system och tjänster

All åtkomst till system och tjänster går via Region Värmlands portal. Där loggar du in med ett användarnamn och lösenord. I samband med inloggningen får du ett SMS med en engångskod för att slutföra inloggningsproceduren. Väl inne i portalen ser du ikoner för systemen nedan: 

Vårdinformationssystemet Cosmic

Förfrågningsunderlaget ställer krav på att vårdgivare ska använda sig av vårdinformationssystemet Cosmic. Regionens rutiner för vårdval och för Cosmic ska följas. De data som behövs i ersättningssyfte och för uppföljning av verksamheten kommer att hämtas från vårdinformationssystemet.

Regionen erbjuder utbildning och support för Cosmic. Anmälan till utbildning bör göras i god tid innan du startar din verksamhet. 

Frikortssystemet FRISK

Regionens frikortssystem, FRISK, hanterar digitala högkostnadskort med frikortsposter, det vill säga besök som är högkostnadsgrundande. Hjälpmedel som är frikortsgrundande måste också registreras i FRISK.

Vida

Vida är Region Värmlands dokumenthanteringssystem, det nås via inloggning i regionens portal och intranätet. Här finns exempelvis riktlinjer och vårdrutiner. Likaså dokument kring informationssäkerhet, cosmic och kodning.

Rapportportalen

I rapportportalen finns utdata och uppföljning för Vårdval fysioterapi, den nås via inloggning i regionens portal och intranätet.

E-tjänster

Det finns ett antal e-tjänster som du som vårdgivare ska använda.

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. Vårdgivare som har avtal med Region Värmland kan i olika situationer behöva SITHS-kort. Vårdgivare ska utse en ansvarig för SITHS-kort för säker inloggning. På länken nedan kan du läsa mer om SITHS-kort och hur du beställer detta.
Identifieringstjänst SITHS

1177.se

1177.se är den mest heltäckande och aktuella källan till information om hälso- och sjukvård samt kontaktuppgifter till vården i Värmland och i Sverige. På webbplatsen har du som vårdgivare möjlighet att berätta om ditt vårdutbud, visa kontaktuppgifter, snabbt berätta om förändringar för att ge några exempel. Kopplat till webbplatsen finns även e-tjänster som till exempel avboka tid.

För medborgarna är 1177.se och 1177 på telefon många gånger den första ingången till vården. Vid den senaste kännedomsmätningen låg resultatet på 90 procent.

En av webbplatsens tjänster är ”Hitta vård”, där presenteras varje verksamhet med vad de kan erbjuda, deras kontaktuppgifter och vilka e-tjänster de har. För att ge medborgarna en så heltäckande bild som möjligt av vården i Värmland ska du som vårdgivare i vårdval fysioterapi göra din verksamhet synlig på 1177.se.

Ombuden, se avsnittet om HSA-anslutning den ger dig den hjälp du behöver för att anslutas till HSA-katalog och bli synlig på 1177.se.

Logga in till e-tjänsterna på 1177.se

E-tjänsterna på 1177.se, erbjuder invånaren att kommunicera på ett säkert sätt med sin vårdmottagning via webben. Här kan invånaren till exempel boka tid, förnya recept eller fråga om råd. Via länken nedan hittar du information och kontaktuppgifter till e-tjänsterna.

Nationell patientöversikt, NPÖ

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, regioner, kommuner eller privata vårdgivare. För att kunna använda NPÖ krävs SITHS-kort. På länken nedan finns mer information att läsa om NPÖ.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?