Till startsidan

Konst

Konstnärlig gestaltning av våra gemensamma rum bidrar till en god och berikad vårdmiljö. I de stora förändringar som sjukhuset står inför kan konsten fungera som brygga och förbinda det nya med det gamla.

Invånarnas gemensamma egendom

Den offentliga konsten är invånarnas gemensamma egendom. Patienter och deras anhöriga, besökare och medarbetare ska ges möjlighet att se och uppleva konst i olika former. Vi vill ge utrymme till olika samtida konstnärliga uttryck så att konsten bidrar till mångfald och öppnar upp för nya berättelser.

Konst och kultur är centralt för livskvalitet och folkhälsa och ger människor upplevelser av sammanhang och mening. Konsten bidrar till att miljön blir tilltalande, stimulerande och mänsklig. Den kan också användas i pedagogiska och hälsofrämjande processer i vårdmiljön.

Samspel med den arkitektoniska utformningen

Den konstnärliga gestaltningen ska integreras och samspela med den arkitektoniska utformningen av hela sjukhusområdet, förhöja upplevelser av miljön och ge karaktär åt Nya CSK.

Ledorden är:

  • hållbarhet
  • mångfald
  • nyfikenhet
  • förändring

De stora insatserna kommer att inriktas mot platser med stora flöden som entréerna, huvudstråk, innergårdar, hisshallar och trapphallar. Konsten kan samverka med arkitektur, inredning och design eller existera helt för sig själv.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?