Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Barn och unga / Om barn och unga och kultur

Om barn och unga och kultur

Du som är ung och bor i Värmland ska ha möjlighet att ta del av ett brett kulturutbud av hög kvalitet samt att själv skapa eller arrangera konst och kultur.

Folksamling

Möjlighet att uppleva och utöva kultur

I skolan ska du som elev ges möjligheter att uppleva kultur oavsett din bakgrund eller förutsättningar.

Kulturskolan i din kommun är en plats där du kan utforska och lära dig nya konst- och kulturuttryck. Region Värmland arbetar i linje med FN:s barnkonvention som säger att barnets rätt att fritt och till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet ska erkännas, respekteras och främjas.

Vi arbetar också för att öka barns och ungas delaktighet och inflytande i olika kulturverksamheter. Välkommen att kontakta oss.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?