Till startsidan

UKM

UKM (Ung Kultur Möts) har funnits i Värmland och Sverige sedan 1997. Tusentals ungdomar har deltagit under åren med inslag på scen, alster i utställning eller som crew (funktionärer och arrangörer). Många av dessa har fortsatt skapa och arrangera upp i vuxen ålder.

UKM skapar mötesplatser i form av festivaler där unga på olika sätt får uttrycka sig kreativt och konstnärligt för en publik. Festivalerna är indelade i lokal-, region- och riksfestival och riktar sig till unga i åldern 13-20 år. Under 2020 testar Halland, Skåne (ej Osby kommun), Värmland och Västra Götaland att ha åldersgränsen 13-25 år under sina festivaler.

Kontakt 

Regional samordnare

Den regionala samordnaren stödjer arrangören av lokala festivaler och regionfestivalen. Samordnaren fungerar också som en "spindel i nätet" för nätverket av arrangörer. Regionen eller kommunens representation vid den årliga riksfestivalen ligger också på samordnarens bord.

Jonas Swanö
E-post: jonas.swano@studieframjandet.se
Telefon: 073-066 05 38

Lokala samordnare

Kontaktuppgifter till våra lokala samordnare (ukm.se)

Faktaruta

UKM Sverige är en nationell förening. I föreningen är alla regioner och kommuner som arrangerar en UKM-festival medlemmar.

UKM Sverige verkar för att ungas röster ska höras och att ung kultur ska få ta plats. UKM Sverige vill med ett demokratiskt arbetssätt tillvarata allas lika rätt till deltagande, inflytande och påverkan.

I varje region eller kommun som är medlem i UKM Sverige finns en eller flera person som är utsedda till samordnare. Uppgiften är att stödja arrangören av lokala festivaler och regionfestivalen. Samordnaren fungerar också som en ”spindel i nätet” för nätverket av arrangörer. Regionen eller kommunens representation vid den årliga riksfestivalen ligger också på samordnarens bord. Utöver detta så representerar samordnaren sin region eller kommun i det nationella arbetet inom UKM i form av en plats i styrelsen för UKM Sverige.

Läs mer på UKM:s webbplats

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?