Start / Kultur / Kulturutveckling / Bild och form / AiR Värmland / Om projektet AiR Värmland

Vad är Artists in Residence Värmland?

Avdelningen för kulturutveckling, Region Värmland driver paraplyorganisationen Artists in Residence Värmland (AiR Värmland) genom ett samarbete med konstnärer och konstverksamheter i regionen.

En stig som leder till en stuga som skymtar i horisonten är omringad av lövskog. Till höger i bilden finns ett cirkulärt grafiskt element med texten AIR Värmland.

De besökande konstnärerna knyts till platser med andra verksamma konstnärer/institutioner. I dialog med konstnärer i Värmland arbetar konstnärerna med samtidskonst på en specifik plats tillsammans med intresserade personer i närmijön.

Stärka det lokala kulturlivet och möjligheten till samverkan

Syftet med projektet är att skapa mötesplatser där ett kunskapsutbyte kan ske som i sin tur kan bidra till konstnärlig utveckling. Här skapas platser för konstnärer att utvecklas, visa, processa och producera sina verk. Vi vill stärka det lokala kulturlivet i kommun och region så att fler får möjlighet att ta del av och möta konsten. Vi vill också stärka möjligheten till samverkan mellan olika parter som konstnärer, civilsamhället, nationella aktörer, näringslivet, kommun och region.

"Vitaliteten i den konstnärliga kreativiteten är nödvändig för utvecklingen av levande kulturer och för att demokratiska samhällen ska fungera." Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet – rapport från FN:s särskilda rapportör för kulturella rättigheter Farida Shaheed (2013).

Projektet AiR Värmland drivs av Region Värmland med stöd från Kulturrådet, IASPIS Konstnärsnämnden och ibland i samverkan med berörda kommuner. Se respektive residence.

Aktuella Artists in Residence Värmland

Konstnären Maria Andersson på Alsters herrgård i Karlstad

Konstnären Maria Andersson vistades på Alsters herrgård under ett par veckor under hösten 2019 för att sedan verka på distans. Planen var en ny vistelse våren 2021 men på grund av av pandemin ersattes den av arbete på distans. Läs mer om Maria Anderssons skapade på AiR Värmland Alsters herrgård.

Konstnärerna Mila Teshaieva och Lovisa Ringborg till Alma Lövs residens

Genom ett samarbete med Alma Löv och konstnärsresidenset Gunnerud bjuder Air Värmland in konstnärerna Mila Teshaieva och Lovisa Ringborg till Alma Lövs residens med start sommaren 2021.

Genomförda Artists in Residence Värmland

Konstföreningen "Innan luften går ur" i Hagfors kommun

Den nod och verksamhet som var först ut att ta emot internationella konstnärer under hösten 2019 och våren 2020 var konstföreningen "Innan luften går ur". Residensprogrammet skedde i Gustavsfors hembygdsgård i Hagfors kommun. De danska konstnärerna Sidsel Bonde och Sara Nielsen Bonde inledde programmet som på grund av covid -19 ställde om och blev något annat. Läs mer här.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen