Till startsidan
Start / Om regionen / Om Region Värmland / Uppföljning och analys

Uppföljning och analys

Genom olika uppföljningar och analyser ges en bild av hur Region Värmlands verksamhet fungerar på olika nivåer. Denna bild ligger till grund för beslut om eventuella åtgärder för att nå de mål som är satta i regionplanen.

Region Värmlands verksamhet följs upp och analyseras löpande. Två gånger per år görs mer omfattande och samlad uppföljning vilket resulterar i en delårsrapport och en årsredovisning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?