Till startsidan

Nya Perspektivs beredningsgrupp

Beredningsgruppen hanterar samverkans- och gränssnittsfrågor på en strategisk nivå mellan kommunerna och regionen.

Särskilt berörda är barn-och utbildning, socialtjänst, vård och omsorg samt hälso-och sjukvård inklusive tandvård. Beredningsgruppen koordinerar, samordnar och initierar samverkan i länet för ”de vi är till för”. En arena för att tydliggöra samband och konsekvenser för invånarna och/eller annan huvudman då verksamheter planerar förändringar av sin verksamhet eller utbud.

Beredningsgruppen utser, leder, styr och stödjer utmaningarnas arbetsgrupper. Den ger även stöd till kommunerna och regionen i arbetet med att ta fram lokala överenskommelser och avtal samt följer upp att beslut och överenskommelser på länsnivå genomförs och efterlevs. I förekommande fall utser, leder och stödjer beredningsgruppen arbetsgrupper för nationellt riktade statsbidrag och överenskommelser.

Kontakt

Sandra Nätt, Region Värmland, sammankallande

E-post: sandra.natt@regionvarmland.se  

Maria Persson, Hagfors kommun

E-post: maria.persson@hagfors.se 

Gunilla Öberg, Karlstads kommun
E-post: gunilla.oberg@karlstad.se

Per-Joel Sewelen, Arvika Kommun
E-post: per-joel.sewelen@arvika.se

Eva-Lotta Lindskog, Kristinehamns kommun
E-post: eva-lotta.lindskog@kristinehamn.se

Annika Nilsson, Kils kommun
E-post: annika.nilsson@kil.se

Anna-Beata Brunzell, Region Värmland.
E-post: annabeata.brunzell@regionvarmland.se

Kristin Törnqvist, Region Värmland
E-post: kristin.tornqvist@regionvarmland.se

Madelene Johanzon, Region Värmland
E-post: madelene.johanzon@regionvarmland.se

Maria Berglund, Region Värmland
E-post: maria.berglund2@regionvarmland.se

Roger Olof Nilsson, Region Värmland
E-post: rogerolof.nilsson@regionvarmland.se

Ulrika Nilsson, Region Värmland
E-post: ulrika.nilsson@regionvarmland.se

Minnesanteckningar från sammanträden

Beredningsgruppen minnesanteckningar publiceras efter godkännande vid nästkommande möte.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?