Till startsidan

Innovatören fanns i mig!

Låt dig inspireras hur det är att vara innovatör genom filmen med Linda Janliden Resare.

Här får du följa en kort film om Linda som innovatör.

För att få med de fyra olika stegen som behövs för en innovationsprocess visas även de i småfilmer som inspiration för dig.

I småfilmerna ser du de olika stegen som hjälp för att bilda en innovationsprocess.

Insikt 

Här fångas insikter upp från medarbetare som lite kort beskriver sin idè på registreringsformulär.


Bärande insikt

Här undersöker vi om insikten löser problemet eller om lösning redan finns. Vi undersöker trender, marknad, behov, nytta. Användarinvolvering är en viktig del i innovationsprocessen.


Utveckling och test

Här kan Innovationsslussen erbjuda tillgång till olika testmiljöer, stöd under test från planering till utvärdering.


Nyttiggörande

Här är syftet att göra innovationen känd, nå ut till användarna och nå en kommersiell framgång.

Innovationer brukar man dela man upp i antingen en produkt, ett nytt eller förändrat arbetssätt eller en tjänst.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?